Kārtība, kādā uzņēmuma finanšu pārskatos atspoguļojams ilgtermiņa aktīvu iegādei, izveidošanai vai būvniecībai saņemtais finansiālais atbalsts, noteikta Ministru kabineta 2004. gada 15. jūnija noteikumos Nr.537 Kārtība, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā. Šajā publikācijā lasiet izvērstu skaidrojumu par to, kā pareizi grāmatvedībā atspoguļot saņemto finansiālo atbalstu ilgtermiņa ieguldījumu finansēšanai.