Sastādīju pusgada pārskatu un aprēķināju ārkārtas dividendes. Saprotu, ka izmaksāt drīkst tikai 85% no aprēķinātajām dividendēm. No kuras summas ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) - no visiem 100% vai no izmaksātajiem 85%? Un kādi grāmatojumi jāveic, kad aprēķina un izmaksā ārkārtas dividendes?