Uzņēmumam 99% darījumu ir ar kokmateriāliem, līdz ar to veidojas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pārmaksa, kura pēc noteikta perioda tiek novirzīta citu nodokļu parāda segšanai vai ieskaitīta uzņēmuma kontā. Kā pareizi atspoguļot uzņēmuma gada pārskatā nodokļu parādu un pārmaksu, ja 2018.gada janvārī PVN pārmaksa tiek novirzīta parādu segšanai par 2017.gadu, un atlikums janvārī ieskaitīts kontā? Vai jāveic nodokļu savstarpējais ieskaits, ja uzņēmumā tiek veikta nodokļu analītiskā uzskaite par nodokļu veidiem?