Uz gada beigām, veicot noslēgto līgumu izpildes novērtējumu, ir aplēsts, ka līdz 31.decembrim paveikti 20% no līgumā paredzētā darba apjoma 25 000 eiro vērtībā. Līdz ar to uzņēmums gada beigās veido uzkrātos ieņēmumus 5000 eiro apmērā, veicot grāmatojumu:

  • D Uzkrātie ieņēmumi – 5000 eiro,
  • K Ieņēmumi no pakalpojumiem – 5000 eiro.

Kurā peļņas vai zaudējumu aprēķina (PZA) postenī jāuzrāda šie uzkrātie ieņēmumi – "Neto apgrozījums" vai "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi"?