Uzņēmējs sniedz arborista pakalpojumus, tajā skaitā arī bīstamo koku izzāģēšanu, kā rezultātā radušos kokmateriālus uzņēmums var paturēt savai saimnieciskajai darbībai. Kā pareizi tos iekļaut uzņēmuma bilancē un vai par tiem ir jāmaksā nodokļi?