Viena no gada pārskata neatņemamām sastāvdaļām ir vadības ziņojums. Kādu informāciju tajā iekļaut, un kas jāzina par šī ziņojuma sagatavošanu?

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (Likums) 55.pantā noteikta sabiedrības vadības ziņojumā iekļaujamās informācijas būtība un saturs. Proti, vadības ziņojumā jāsniedz skaidra informācija par sabiedrības attīstību, darbības finansiālajiem rezultātiem un finansiālo stāvokli, kā arī informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar ko sabiedrība saskaras. Šo informāciju sabiedrības vadība pamato ar vispusīgu un visaptverošu sabiedrības attīstības, darbības finansiālo rezultātu un finansiālā stāvokļa analīzi atbilstoši attiecīgās sabiedrības darbības apjomam un sarežģītībai.