SIA A (pārdevējs) pārdod nekustamo īpašumu SIA B (pircējs). Pirkuma līgums noslēgts 2013.gadā. Puses atver bankā darījuma kontu, un šajā kontā 2013.gadā pircējs ieskaita naudu par īpašuma iegādi. Bet no darījuma konta pārdevēja norēķinu kontā nauda tiek ieskaitīta tikai pēc nekustamā īpašuma reģistrācijas uz pircēja vārda zemesgrāmatā – tas notiek jau 2014.gada janvārī. Pēc pirkuma līguma tiesības uz nekustamo īpašumu pāriet pircējam tikai tad, kad pabeigta nekustamā īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā. Jautājums – vai pārdevējam jāatspoguļo ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas savā gada pārskatā par 2013.gadu?