Saskaņā ar jaunā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (GPL) 94. un 95.pantu par sabiedrību turpmāk paredzēts norādīt minimālu informāciju. Man radušies vairāki jautājumi par gada pārskata noformēšanu.

  • Kā jāsniedz informācija par valdes locekli, kas pilnvarots parakstīt gada pārskatu? Vai informācija jānorāda tikai paraksta atšifrējumā? Vai ziņas par atbildīgo grāmatvedi arī jāsniedz tikai paraksta atšifrējumā?
  • Vai iepriekš pieprasītā informācija (piemēram, informācija par pamatdarbības veidiem, ziņas par revidentiem)  vairs nav jānorāda? Ja šāda informācija tomēr ir jānorāda, tad kur?
  • Kas jāievēro, gada pārskatu noformējot
    • kā 1 dokumentu;
    • kā 2 dokumentu kopumu;
    • kā atsevišķu dokumentu kopumu?
  • Vai pareizi saprotu, ka gada pārskata oriģināls jānoformē papīra formā?