Publicējam turpinājumu 03.01.2014. rakstam Gada pārskats par 2013.gadu budžeta iestādēm, kurā autore ir apkopojusi izmaiņas gada pārskata sagatavošanā par 2013.gadu, ko regulē MK noteikumi Nr.1115 Gada pārskata sagatavošanas kārtība (MK noteikumi Nr.1115), salīdzinot ar iepriekšējo regulējumu (MK noteikumi Nr. 777  Gada pārskata sagatavošanas kārtība (MK noteikumi Nr.777), spēkā gada pārskata sagatavošanai par 2012.gadu).