Uzņēmējdarbības būtība ir abpusēja ieinteresētība. Brīvās ekonomikas apstākļos neviens nav spiests ne pirkt, ne pārdot preces. Pircējiem ir plaša preču un pakalpojumu izvēle, pārdevējiem - brīva rīcība, kur un kad pārdot un piedāvāt savas preces. Pārdevēji konkurē savā starpā, lai iegūtu pircējus, bet pircējs, savukārt, var izvēlēties, kur pēc viņa uzskatiem ir izdevīgāk veikt pirkšanas vai pārdošanas darījumus. Lai pārdevēji piesaistītu pircējus, tie piedāvā pircējiem nodot preces konsignācijā.