Pavasaris ir klāt! Gada pārskati nodoti? Nē? Tad jums veicas – jūsu sabiedrībai termiņš (maksimālais) nodot gada pārskatu ir 31.07.2017. (tas, protams, piemērojams sabiedrībām, kuru pārskata periods sākas 1.janvārī). Šāda "privilēģija" ir vidējām sabiedrībām, lielām sabiedrībām, koncerna mātes sabiedrībām, kuras sagatavo konsolidēto gada pārskatu.

Tā kā Konsolidēto gada pārskatu likums zaudēja spēku 01.01.2016., tagad konsolidētā gada pārskata sagatavošanas, parakstīšanas, revīzijas, apstiprināšanas, nodošanas un publiskošanas kārtība noteikta jaunajā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (GPL). Lai izvairītos no iespējamām problēmām un sodiem (GPL 100.panta 2.daļā noteikts: ja sabiedrības vadība nav ievērojusi gada pārskatu un citu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņus, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) amatpersona piemēro administratīvo sodu par gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu iesniegšanas noteikumu neievērošanu), jānoskaidro, kam ir jāsagatavo konsolidētais gada pārskats.