Ņemot vērā karu Ukrainā un sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, debitoriem rodas problēmas ar norēķinu, pastāv risks, ka daļa debitoru parādu var kļūt par daļēji vai pilnībā neatgūstamiem, līdz ar to tam jāpievērš īpaša uzmanība.

Līdzautores: Ivonna Balode un Jevgeņija Ivušina, SIA "KPMG Baltics"  Nodokļu konsultāciju nodaļas projektu vadītājas

Grāmatvedībā un tāpat arī gada pārskatā iekļautās informācijas mērķis ir radīt patiesu priekšstatu par uzņēmuma finanšu posteņiem arī pret jebkuru trešo personu.

Beidzamos divus gadus viens no aspektiem, kas licis rūpīgāk izvērtēt savu finansiālo stāvokli un kas ļoti ietekmējis pasaules ekonomiku, bija Covid-19 pandēmija, taču šobrīd jāņem vērā arī ieviesto sankciju un karadarbības radītās ekonomiskās sekas.