Uzņēmums saņēmis pakalpojumu kopā ar visiem nepieciešamajiem materiāliem – saules elektrostacijas izbūvi (saules parku). Pakalpojums saņemts 2022.gadā, kad saules parka izmaksas kļūdaini tika iekļautas peļņas un zaudējumu aprēķinā. Saules elektrostacija nodota ekspluatācijā 2023.gada rudenī, kad arī sāka ražot elektroenerģiju. Uzņēmums paredzējis, ka saules parks būs pamatlīdzeklis, ar ko tiek saražota elektroenerģija pārdošanai. Kā veikt pieļauto kļūdu labojumu, lai dati būtu korekti?