Nekustamā īpašuma lietošanas laikā uzņēmumiem nereti rodas nepieciešamība veikt tajā papildu ieguldījumus, tādēļ aktuāls kļūst jautājums, kā norādīt veiktos ieguldījumos grāmatvedībā un uzņēmuma gada pārskatā.