Zemnieku saimniecība (ZS) pārreģistrējās par sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) 2022.gada 2.novembrī. Juridiskā adrese un reģistrācijas numurs nemainījās. Vai sabiedrībai, noslēdzot 2022.gadu, gada pārskatā jābūt zvērināta revidenta atzinumam?

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteikts, ka zvērināta revidenta atzinums ir nepieciešams sabiedrībām, kuru rādītāji divus gadus pēc kārtas (gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā, jaunizveidotai sabiedrībai – pirmā pārskata gada bilances datumā) pārsniedz divas no trim minēto kritēriju robežvērtībām: bilances kopsumma – 800 000 eiro, neto apgrozījums – 1 600 000 eiro, vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 50.

ZS 2021.gadā  divi rādītāji neizpildījās, bet SIA, slēdzot 2022.gadu, izpildīsies – bilances kopsumma pārsniegs 800 000 eiro un neto apgrozījums būs virs 1 600 000 eiro.