Kas ir uzkrāšanas princips un ko tas nozīmē? Kā saskaņot ieņēmumus un izdevumus gada pārskatā un kā tos iegrāmatot pēc uzkrāšanas principa? Lai arī normatīvajos aktos izmaiņas šajā jomā nav bijušas jau sen, tomēr joprojām šie jautājumi nodarbina grāmatvežu prātus, un nākas pieļaut arī pa kādai kļūdai. Atkārtosim!