Firma iegādājas nekustamos īpašumus izsolēs ar mērķi tos pārdot (pamatdarbība), kas, protams, nenotiek pārskata gada laikā. Ja ir iespējams, daļa īpašumu līdz pārdošanai tiek iznomāti.Visos gadījumos rodas šo īpašumu uzturēšanas izmaksas - nekustamā īpašuma nodoklis, komunālie maksājumi. Kā klasificēt šos īpašumus, un vai par šīm izmaksām ir jāpalielina pārdošanai turēto nekustamo īpašumu vērtība?