Uzņēmums (SIA) vēlas ziedot naudas līdzekļus biedrībai, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) statuss. Ziedojuma līgums noslēgts 2015.gada novembrī par kopējo ziedojuma summu  1000 EUR, un paredz, ka 500 EUR tiks pārskaitīti 05.12.2015., kas arī tika izdarīts, bet atlikušo daļu (500 EUR) uzņēmums pārskaitīs 05.01.2016. Vai gada pārskatā un uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā par 2015.gadu ir jāiekļauj visa ziedojuma summa 1000 EUR? Vai arī tikai daļa, kas pārskaitīta 2015.gadā (500 EUR), bet otri 500 EUR – 2016.gada pārskatā un UIN deklarācijā?