Šogad līdz ar būtiskām izmaiņām normatīvajos aktos grāmatvežiem neskaidrības rada finanšu pārskatu posteņu pārklasifikācija. Aplūkosim dažādus pārklasifikāciju gadījumus, īpaši saistībā ar jauno Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu (Likums).

Nosacījumi finanšu pārskatu pārklasifikācijai paredzēti Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi). Semināros vairākkārt aplūkoti pārklasifikācijas piemēri, tomēr jānorāda, ka pēdējie grozījumi, kas saistīti ar pārklasifikācijas uzrādīšanu, MK noteikumos stājās spēkā 24.01.2017.

Standarta gadījumā, mainot rādītāju klasifikāciju pārskata gadā (visbiežāk tā ir saistīta ar izmaksu posteņiem), pārklasificē arī iepriekšējā gada rādītājus, un veiktās izmaiņas iekļauj finanšu pārskata pielikumā, kurā norāda iesniegtā iepriekšējā perioda pārskata rādītāju, izmaiņas un jauno koriģēto rādītāju.