Pagājušā gada 1.janvārī Latvijā tika ieviests eiro, un nu lielākajai daļai uzņēmumu ir pienācis laiks sagatavot pirmo gada pārskatu jaunajā valūtā. Kas jāņem vērā? Kā pareizi konvertēt bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus, un kāda informācija jānorāda gada pārskata pielikumā?