Gada pārskats grāmatvedim ir kā mazais diplomdarbs, kas prezentē uzņēmumu dažādās iestādēs un liecina par grāmatveža profesionalitāti ne tikai tā pareizā izstrādāšanā, bet arī noformēšanā. Kādas ir biežāk pieļautās kļūdas gada pārskata sagatavošanā un noformēšanā un kā no tām izvairīties?