Konsolidēto gada pārskatu sagatavošanas prasības ir noteiktas Konsolidēto gada pārskatu likumā (KGPL). Kuriem uzņēmumiem ir obligāti jāveic gada pārskatu konsolidācija, kuros gadījumos un kā to veikt?