Gada pārskats ir vēstījums, kas sniedz skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un izmaiņām finansiālajā stāvoklī, kas gada pārskata lietotājiem noder lai pieņemtu saimnieciska rakstura lēmumus.