Veicot 2310 konta (Debitoru parādi) pārbaudi pa partneriem, konstatēts, ka daži partneri ir palikuši parādā ļoti nebūtiskas summas - 0,01-0,10 EUR. Vai šīs summas tiešām jāsalīdzina? Vai arī vienkārši drīkst norakstīt? Kā to dokumentēt?