Biedrība iegādājas 100% sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāldaļas. Vai biedrības gada pārskatam būs nepieciešams zvērināta revidenta atzinums?