Jautājums ir par individuālā komersanta un fiziskās personas, kas kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, finanšu pārskatiem. Vai šīm personām ir jāgatavo finanšu pārskats atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.301 “Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem”, ja tam ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss?