Mūsdienās kapitālsabiedrībām ir iespēja pieteikties un saņemt dažādu finansiālo palīdzību no Eiropas fondiem vai Latvijas investīciju programmām. Valsts palīdzība var izpausties dažādi, atšķiroties gan pēc sniegtās palīdzības rakstura, gan finansējuma saņemšanas nosacījumiem. Finansējuma mērķis var būt kāda darbības virziena uzsākšanas veicināšana (nodrošinot sākuma kapitālu) vai esošās darbības efektivitātes uzlabojumu stimulēšana. Bieži vien valsts dotācijas sauc arī par subsīdijām vai mērķfinansējumu.