Lai uzņēmums (sabiedrība ar ierobežotu atbildību) varētu samazināt neizmaksātās dividendes (nodoklis aprēķināts un samaksāts), īpašnieks uzņēmumā esošo automašīnu pārrakstīja privātpersonai. Grāmatvedībā darījums tika noformēts kā pamatlīdzekļa (PL) pārdošana, aprēķinot un samaksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21% apmērā. Kā grāmatot šo darījumu? Kādi dokumenti nepieciešami darījuma noformēšanai? Kā veikt PVN uzskaiti?