Pienācis tradicionālais gada pārskatu sastādīšanas periods. Par gada pārskatiem, kas tiek sagatavoti saskaņā ar Gada pārskatu likumu, tiek runāts pietiekami daudz. Gadījumos, kad saskaramies ar gada pārskatiem, kas sagatavojami saskaņā ar citām pamatnostādnēm, mums nepieciešams atsvaidzināt vai papildināt zināšanas. Šajā publikācijā par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību (Organizāciju) gada pārskatiem.