Lai izpildītu normatīvo aktu pienākumus, Valsts ieņēmumu dienests īsteno dažādus nodokļu maksātāju kontroles pasākumus, sākot no tādiem, kuru norise līdz noteiktam brīdim nodokļu maksātājam varētu palikt nepamanīta, līdz nopietnām pārbaudēm, kurās nodokļu maksātāja piedalīšanās ir obligāta. Šoreiz plašāk par tematiskajām pārbaudēm! ­­