Privātajiem uzņēmumiem nav noteiktas obligātas prasības uzskaitīt kādus darījumus ārpus bilances. Tomēr ir darījumi, kas nav jānorāda bilancē, bet par tiem jāsniedz informācija finanšu pārskata pielikumā vai vadības ziņojumā – veikt šādu ārpusbilances darījumu uzskaiti būtu lietderīgi, jo tas palīdzētu ērtāk un kvalitatīvāk sagatavot gada pārskatu.