Uzņēmuma darbības ikdiena nav iedomājama bez dažādu datorprogrammu izmantošanas. Lai pareizi šīs programmas atspoguļotu grāmatvedības uzskaitē, katrā gadījumā ir jāizvērtē iegādātās vai izveidotās programmas licences nosacījumi.