Turpinām rakstu sēriju par grāmatvedības organizācijas un kārtošanas pamatlietām. Šoreiz par gada pārskatiem. Vai visiem likumā “Par grāmatvedību” uzskaitītajiem subjektiem ir vienādas struktūras gada pārskats un vai ir tikai viena veida bilances un citas finanšu pārskatā iekļaujamās veidlapas? Nav! Tomēr ir lietas, kas ir kopīgas.