Uzņēmumam ir debitoru parāds (9000 EUR), kas ir izveidojies līdz 31.12.2017. Parāds ir kļuvis bezcerīgs. 2018.gadā plānots to norakstīt. Debitora parādam uzkrājumu nav, ir aktuāls maksātnespējas process, uzņēmums nav likvidēts, nav tiesu izpildītāja aktu. Kā piemērot uzņēmumu ienākuma nodokli, norakstot šo parādu?