Kravas automašīnas nomas līgumā ierakstīts, ka iznomātājs nodod automobili ar degvielu bākā, bet nomnieka pienākums būs atgriezt automašīnu ar tādu pašu degvielas daudzumu, kā nodots. Līgums ir ilgtermiņa. Nodošanas aktā tiek norādīts degvielas daudzums litros. Vai jānorāda arī šī degvielas daudzuma cena (eiro)? Iznomātājam degvielas atlikums ir uzskaitīts krājumu konta debetā (2110 Degviela). Kā veikt inventarizāciju, ja degviela tiek nodota kopā ar automašīnu, nenorādot tās cenu?