Debitors - Zviedrijas uzņēmums daļēji samaksājis par veiktajiem celtniecības pakalpojumiem, bet mums ir radušās aizdomas, ka atlikušo daļu tas nespēs samaksāt. Ar debitoru telefoniski ir bijušas vairākas pārrunas. Kādi dokumenti jāsagatavo? Vai jāpiemēro tā pati likumdošana, kas Latvijas šaubīgajiem debitoriem?