Likumā "Par grāmatvedību" sagatavoti jauni grozījumi, kas pagājušā gada nogalē izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Aplūkosim, kādas izmaiņas ir plānotas!