Lai arī par biznesa inkubatoriem tiek runāts jau ilgāku laiku, Latvijā tie ir salīdzinoši jauni, tāpēc ne visi to grāmatvedības uzskaites jautājumi ir sakārtoti. Praksē ir nācies sastapties ar dažādām pieejām, kas ir atkarīgas no katra grāmatveža pieredzes un uzskatiem.