Daudzdzīvokļu nama apsaimniekošanas funkcijas iespējams veikt dažādos veidos, tomēr grāmatvedības uzskaitē tajos visos redzamas vairākas kopīgas iezīmes. Svarīgi nošķirt, kas ir apsaimniekotāja saimnieciskā darbība un kas – starpniecības pakalpojumi, jo no tā atkarīga gan ieņēmumu uzskaite, gan nodokļu aprēķini.

Pašlaik daudzdzīvokļu apsaimniekošanas jautājumos, tostarp grāmatvedības uzskaitē, ir tie paši līdz galam neatbildētie un, iespējams, neizprastie jautājumi, kas bija aktuāli arī pirms 8 un vairāk gadiem. Protams, ir veiktas izmaiņas likumdošanā un tirgū parādījušies jauni informācijas tehnoloģiju risinājumi, tomēr visvairāk joprojām uztrauc vecie un bez risinājuma atstātie punkti, kas saistīti ar tādiem juridiskiem jautājumiem kā lielo apsaimniekotāju nesaimnieciskā rīcība, dzīvokļu īpašnieku vienaldzība, neapmeklējot sapulces, tādējādi nenodrošinot balsu vairākumu īpašnieku kopības sapulcēs un zaudējot iespēju saņemt Eiropas Savienības finansējumu renovācijai, kā arī pretrunīgā informācija presē, kas pauž kādu atsevišķu viedokli.