Ārpakalpojuma grāmatvedim no 1.jūlija ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits nedrīkst būt mazāks par 3000 EUR.

No 01.07.2017. tiks ieviesta grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Šo prasību paredz novembrī pieņemtie grozījumi likumā "Par grāmatvedību".

Kāpēc apdrošināties?

Sniegto profesionālo pakalpojumu kvalitātei ir liela nozīme ikviena komersanta un speciālista darbā. Tomēr no nejaušībām un neuzmanības kļūdām neesam pasargāti. Apdrošinot savu profesionālo civiltiesisko atbildību, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs būs pasargāts no finansiālajiem zaudējumiem, kas varētu rasties, ja profesionālās darbības rezultātā būs radušies zaudējumi grāmatvedības klientiem vai citām personām.