Kuram īpašniekam gan negribas, lai sabiedrībai ir iespējami lielāki ienākumi? Jo lielāki ienākumi, jo lielāka peļņa, ko sadalīt dividendēs. Tādēļ aktuāls ir jautājums – vai visa sabiedrības saņemtā vai saņemamā nauda uzreiz iekļaujama ieņēmumos?

Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi Nr.775) norādīts: "Ieņēmumos iekļauj sabiedrības parastajā darbībā gūtos saimnieciskos labumus, kurus tā pati saņēmusi vai saņems un kuru rezultātā palielinās vai palielināsies tās pašu kapitāls bilancē, izņemot gadījumus, kad pašu kapitāls palielinās par akcionāru vai dalībnieku veiktajām iemaksām pamatkapitālā."

Gandrīz identiska ieņēmumu definīcija ir arī 18.Starptautiskajā grāmatvedības standartā: "Ieņēmumi ir saimniecisko labumu bruto ieplūde uzņēmumā attiecīgajā periodā, kuri rodas uzņēmuma parastās darbības gaitā, kā rezultātā palielinās pašu kapitāls, bet tas nenotiek saistībā ar pašu kapitāla dalībnieku ieguldījumiem."