Bilances shēmā ir postenis “Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos” – ko tajā uzskaita un uzrāda?