Zemnieku saimniecība (ZS) nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu (graudkopība) un ir uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātāja. Saimnieciskās darbības nodrošināšanai tiek iegādāti zemes gabali, kā arī saņemti pakalpojumi no citiem uzņēmumiem / iestādēm par zemes kadastrālo uzmērīšanu, robežu plāna izgatavošanu un reģistrēšanu, samaksātas kancelejas nodevas Zemesgrāmatu nodaļai. Iegādātie zemesgabali iegrāmatoti pamatlīdzekļu sastāvā. Vai minētie izdevumi, kas saistīti ar zemesgabalu iegādi, ir iegrāmatojami taksācijas gada izdevumos vai arī iekļaujami zemesgabala vērtībā?

05.11.2015. atbilde papildināta ar Valsts ieņēmumu dienesta viedokli.