Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) A pārdod savas prasījuma tiesības pret debitoru SIA B (par iepriekš pārdoto preci 5000 EUR apmērā) uzņēmumam SIA C par atlīdzību 4500 EUR apmērā. Kā un kādā vērtībā uzskaitīt šo pārņemto debitora parādu SIA C grāmatvedībā, un kādi nodokļu aspekti ir jāņem vērā?