Uzņēmums pasākuma komercdarbības uzsākšanai ietvaros no Nodarbinātības valsts aģentūras saņēma 1 mēneša dotāciju minimālas algas apmērā (380 EUR). Tā paredzēta uzņēmuma īpašniekam kā mēneša alga. Kā grāmatvedībā atspoguļot dotāciju darba algai? Kādi nodokļi jāpiemēro? Vai uzņēmumam ir jārēķina un valsts budžetā jāsamaksā nodokļi no saņemtās summas (valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) un iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)) un par dotāciju jāsamazina darba algas izdevumu postenis peļņas vai zaudējumu aprēķinā (PZA)?