Firma (SIA) pāriet uz jaunas grāmatvedības programmas lietošanu. 2009. gadā SIA nopirka grāmatvedības programmas licenci, kuru pilnībā apmaksāja. No 2009.gada līdz pat šodienai pa etapiem notiek pāreja uz jauno programmu. Visi izdevumi tiek uzkrāti kontā 1240. Pilnībā pāreja uz jauno programmu vēl nav pabeigta. 2010. gadā noslēdzām līgumu par šīs programmas licences atjaunošanu ar to pašu firmu, kura programmu pārdeva. Rēķini izrakstīti  2010. gadā  (par periodu no 01.09.2010. līdz 01.10.2011.) un 2011. gadā (par periodu no 01.10.2011. līdz 01.09.2012.). Visi rēķini pilnībā apmaksāti. 2010. gadā ar to pašu firmu noslēgts līgums par jaunās programmas apkalpošanu. Jautājumi: 1. Kurā gadā licences izmaksas jāuzrāda kontā Nemateriālie ieguldījumi? 2. Kā pareizi uzrādīt atjaunotās licences par 2010., 2011., 2012. gadu?    3. Kā pareizi uzrādīt izdevumus par jaunās programmas apkalpošanu kontā 1240? Vai arī tos uzreiz norakstīt izdevumos?