Uzņēmums, pievienotās vērtības nodokļa un mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs, izmanto inkubatora pakalpojumus. Inkubators sedz daļu uzņēmuma izdevumu, bet nekādus atbalsta maksājumus pats uzņēmums bankas kontā nesaņem. Kā pareizi veikt grāmatojumus par šādiem pakalpojumiem, kas saņemti ar inkubatora atbalstu?