Mūsu uzņēmums saņēma grantu par apgrozāmo līdzekļu plūsmas kritumu 2021. gada martā par 2020. gada novembra mēnesi. Valsts ieņēmumu dienests skaidro, ka tas tiek parādīts 2020. gada peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi", bet metodiskajos materiālos nav paskaidrots, kā tiek grāmatoti izdevumi no šīs summas, jo apmaksāti tiek rēķini par 2021. gadu. Vai ir nepieciešami atsevišķi grāmatojumi un kādi tie varētu būt?