Labdien! Esmu mazliet apmulsusi, jo vairs nezinu, kā jāgrāmato darbiniekam pienākošā kompensācija par personīgā auto izmantošanu darba braucienā. Vai šī aprēķinātā summa (par degvielu plus 0,03 Ls par katu nobraukto km ) ir jāattiecina uz komandējumiem, vai transporta izdevumiem? Jau iepriekš pateicos par atbildi!