Jautājums ir par kreditoru parādu pārņemšanu. Sabiedrības (SIA A) pārziņā bija divi darbības veidi: veikals un pakalpojumu sniegšana. SIA A  īpašnieks nolēma veikalu atdalīt, kā rezultātā tika izveidots jauns uzņēmums (SIA B), kurš strādā ar veikalā esošajām precēm, un parādus piegādātājiem par saņemtajām precēm jaunais īpašnieks maksā patstāvīgi. Lai nerastos situācija, ka jaunais veikala īpašnieks nemaksā kreditoriem (kas radušies vēl iepriekšējās sabiedrības darbības laikā), starp abām pusēm (SIA A un SIA B) noformējām pārjaunojuma līgumu. Neskaidri daži jautājumi - vai šis līgums ir parakstāms visiem kreditoriem, vai tomēr pietiek ar to, ka šāda līguma kopija tiek nosūtīta katram kreditoram? Varbūt šajā gadījumā tā ir cesija nevis pārjaunojums? Un kādi šādai kreditoru pārņemšanai būs grāmatojumi?